пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 2010

INCOTERMS 2010
Вступ в дію з 01 січня 2011 року


Інкотермс 2010 (Incoterms 2010) - це міжнародні правила , прізнані урядовими органами, юридичними компаніями і комерсантами по всьому світу як тлумачення найбільш застосовних в міжнародній торгівлі термінів. Сфера дії Інкотермс 2010 (Incoterms 2010) поширюється на права та обов'язки сторін за договором купівлі-продажу в частині поставки товарів (умови поставки товарів).

Тут представлений повний список термінів Інкотермс 2010 (Incoterms 2010) та необхідні коментарі до них.


Все найважливіше, чим відрізняється новий ІНКОТЕРМС 2010 від минулого ІНКОТЕРМС 2000:

  • Умови : DAP і DAT : У Інкотермс 2010 кількість термінів було зменшено з 13 до 11 . Але при цьому створено два нових положення (DAP - delivered at place - поставка до пункту, DAT - delivered at terminal - поставка до терміналу) , які можуть використовуватися як мультимодальні . Чотири найменш використовуваних у практиці терміна були скасовані (DAF , DES , DEQ , і DDU).
  • Термін DAT (поставка до терміналу) замінює собою термін DEQ: товар надається в розпорядження покупця нерозвантаженим з прибулого транспортного засобу. DAT на відміну від DEQ стосується для мультимодальних перевезень. За оцінками експертів з логістики поставка до терміналу DAT відповідає найбільше практиці логістики в порту.
  • Термін DAP (поставка до пункту) є загальним становищем, при якому важливо точно вказати місце призначення. Термін DAP замінює собою три терміни: DAF, DES, DDU, і передбачає, що товар надається покупцеві вже готовим для розвантаження (у наших умовах для перевантаження під митним контролем, або-ж для розмитнення).
  • Нові витрати і ризики у FOB, CFR і CIF.
  • В умовах поставки FOB (франко - борт), CFR (вартість і фрахт) і CIF (вартість, страхування і фрахт) витрати і ризики встановлюються по-новому. В Інкотермс 2000 при цих трьох умовах поставки ризик переходив після доставки до борту судна, а в Інкотермс 2010 перехід ризиків здійснюється після повної навантаження вантажу на борт судна (про розподіл відповідальності та переході ризиків в Інкотермс 2000, дивіться далі).


Структура Інкотермс 2010 (Incoterms 2010):

  • група Е - зобов'язання продавця мінімальні і обмежуються наданням товару в розпорядження покупця;
  • група F - зобов'язання продавця обмежуються відправкою товару, основна перевезення їм не оплачена;
  • група С - продавець організовує і оплачує перевезення без прийняття на себе пов'язаних з нею ризиків;
  • група D - витрати і ризики продавця максимальні, так як він зобов'язаний надати товари в розпорядження покупця в обумовленому місці призначення (забезпечити прибуття).

Всередині груп основні зобов'язання різняться незначно. Наприклад, у групі С по базисам СIF і CIP продавець зобов'язаний додатково застрахувати товар, а в групі D за умовою DDP - сплатити імпортні мита. Усередині груп F і D є відмінності, пов'язані з навантаженням (озвантаженням)

Категорія E
Відвантаження
E
X
W
будь-які
види
транспорту
EX Works ( ... named place)
Франко завод (... назва місця)
Перехід ризиків: У момент передачі товару на складі продавця
Експортні митні формальності: Відповідальність покупця
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця
Категорія F
Основне перевезення не оплачене
продавцем
F
C
A
будь-які
види
транспорту
Free Carrier (... named place)
Франко перевізник (... назва місця)
Перехід ризиків: У момент передачі перевізнику на складі продавця
Експортні митні формальності: Відповідальність продавця
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця
F
A
S
морські та
внутрішні
водні перевезення
Free Alongside Ship (... named port of shipment)
Франко вздовж борту судна (... назва порту відвантаження)
Перехід ризиків: У момент розміщення товару вздовж борту судна
Експортні митні формальності: Відповідальність продавця
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця
F
O
B
морські та
внутрішні
водні перевезення
Free On Board (... named port of shipment)
Франко борт (... назва порту відвантаження)
Перехід ризиків: З моменту повної навантаження на борт судна
Експортні митні формальності: Відповідальність продавця
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця
Категорія C
Основне перевезення оплачене
продавцем
C
F
R
морські та
внутрішні
водні перевезення
Cost and Freight (... named port of destination)
Вартість і фрахт ( ... назва порту призначення)
Перехід ризиків: З моменту повної навантаження на борт судна
Експортні митні формальності: Відповідальність продавця
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця
C
I
F
морські та
внутрішні
водні перевезення
Cost, Insurance and Freight (... named port of destination)
Вартість, страхування і фрахт (...назва порту призначення)
Перехід ризиків: З моменту повної навантаження на борт судна
Експортні митні формальності: Відповідальність продавця
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця
C
I
P
будь-які
види
транспорту
Carriage and Insurance Paid Тo (... named place of destination)
Фрахт / перевезення та страхування оплачені до ( ... назв.места призначення)
Перехід ризиків: У момент доставки / передачі перевізнику
Експортні митні формальності: Відповідальність продавця
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця
C
P
T
будь-які
види
транспорту
Carriage Paid To (... named place of destination)
Фрахт / перевезення оплачені до ( ... назва місця призначення)
Перехід ризиків: У момент доставки / передачі перевізнику
Експортні митні формальності: Відповідальність продавця
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця
Категорія D
Доставка
D
A
T
будь-які
види
транспорту
new!!!
Delivered At Terminal (... named terminal of destination)
Поставка на терміналі ( ... назва терміналу)
Перехід ризиків: У момент доставки товару на термінал покупця
Експортні митні формальності: Відповідальність продавця
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця
D
A
P
будь-які
види
транспорту
new!!!
Delivered At Piont (... named point of destination)
Постачання в пункті ( ... назва пункту)
Ризики: У момент доставки товару в пункт зазначений покупцем
Експортні митні формальності: Відповідальність продавця
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця
D
D
P
будь-які
види
транспорту
Delivered Duty Paid (... named place of destination)
Поставка з оплатою мита ( ... назва місця призначення)
Перехід ризиків: У момент передачі товару у розпорядження покупця
Експортні митні формальності : Відповідальність продавця
Імпортні митні формальності : Відповідальність продавця
D
D
U
будь-які
види
транспорту
Виключений з Інкотермс 2010
Delivered Duty Unpaid (... named place of destination)
Поставка без оплати мита ( ... назва місця призначення)
D
A
F
будь-які
види
транспорту
Виключений з Інкотермс 2010
Delivered At Frontier (... named place)
Поставка до кордону ( ... назва місця поставки)
D
E
Q
морські та
внутрішні
водні перевезення
Виключений з Інкотермс 2010
Delivered Ex Quay (... named port of destination)
Поставка з причалу ( ... назва порту призначення)
D
E
S
морські та
внутрішні
водні перевезення
Виключений з Інкотермс 2010
Delivered Ex Ship (... named port of destination)
Поставка з судна ( ... назва порту призначення)


О каких основных изменениях необходимо знать:

1. Исчезли четыре (DAF, DES, DEQ и DDU) и вводятся два новых условия поставки (DAP - Доставлено до места (Delivered at Place) и DAT - Доставлено на терминал (Delivered at Terminal)).

2. Создано два класса Инкотермс:
- правила для любого вида транспорта и
- правила для морских и речных перевозок (Инкотермс 2000 имел четыре класса).

3. Правила теперь работают как для международных, так и для внутренних поставок.

4. Введены ссылки на использование электронных записей.

5. Пересмотрено страховое покрытие с учетом правок внесенных в Institute Cargo Clauses (Институт лондонских страховщиков).

6. Четко распределены расходы по хранению на терминале.


Распределение ответственности и переход рисков в ИНКОТЕРМС 2000

Термин "Франко завод" означает, что продавец считается выполнившим свои обязанности по поставке, когда он предоставит товар в распоряжение покупателя на своем предприятии или в другом названном месте (например: на заводе, фабрике, складе и т.п.). Продавец не отвечает за погрузку товара на транспортное средство, а также за таможенную очистку товара для экспорта. Данный термин возлагает, таким образом, минимальные обязанности на продавца, и покупатель должен нести все расходы и риски в связи с перевозкой товара от предприятия продавца к месту назначения. Однако, если стороны желают, чтобы продавец взял на себя обязанности по погрузке товара на месте отправки и нес все риски и расходы за такую отгрузку, то это должно быть четко оговорено в соответствующем дополнении к договору купли-продажи. Этот термин не может применяться, когда покупатель не в состоянии выполнить прямо или косвенно экспортные формальности. В этом случае должен использоваться термин FCA, при условии, что продавец согласится нести расходы и риски за отгрузку товара.

Термин "Франко перевозчик" означает, что продавец доставит прошедший таможенную очистку товар указанному покупателем перевозчику до названного места. Следует отметить, что выбор места поставки повлияет на обязательства по погрузке и разгрузке товара на данном месте. Если поставка осуществляется в помещении продавца, то продавец несет ответственность за отгрузку. Если же поставка осуществляется в другое место, продавец за отгрузку товара ответственности не несет. Данный термин может быть использован при перевозке любым видом транспорта, включая смешанные перевозки. Под словом "Перевозчик" понимается любое лицо, которое на основании договора перевозки обязуется осуществить или обеспечить перевозку товара по железной дороге, автомобильным, воздушным, морским и внутренним водным транспортом или комбинацией этих видов транспорта. Если покупатель доверяет другому лицу, не являющемуся перевозчиком, принять товар, то продавец считается выполнившим свои обязанности по поставке товара с момента передачи его данному лицу.

Термин "Франко вдоль борта судна" означает, что продавец выполнил поставку, когда товар размещен вдоль борта судна на причале или на лихтерах в указанном порту отгрузки. Это означает, что с этого момента все расходы и риски потери или повреждения товара должен нести покупатель. По условиям термина FAS на продавца возлагается обязанность по таможенной очистке товара для экспорта. Однако если стороны желают, чтобы покупатель взял на себя обязанности по таможенной очистке товара для экспорта, то это должно быть четко оговорено в соответствующем дополнении к договору купли-продажи. Данный термин может применяться только при перевозке товара морским или внутренним водным транспортом.

Термин "Франко борт" означает, что продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в названном порту отгрузки. Это означает, что с этого момента все расходы и риски потери или повреждения товара должен нести покупатель. По условиям термина FOB на продавца возлагается обязанность по таможенной очистке товара для экспорта. Данный термин может применяться только при перевозке товара морским или внутренним водным транспортом. Если стороны не собираются поставить товар через поручни судна, следует применять термин FCA.

Термин "Стоимость и фрахт" означает, что продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки. Продавец обязан оплатить расходы и фрахт, необходимые для доставки товара в названный порт назначения, однако, риск потери или повреждения товара, а также любые дополнительные расходы, возникающие после отгрузки товара, переходят продавца на покупателя.По условиям термина CFR на продавца возлагается обязанность по таможенной очистке товара для экспорта. Данный термин может применяться только при перевозке товара морским или внутренним водным транспортом. Если стороны не собираются поставить товар через поручни судна, следует применять термин СРТ.

Термин "Стоимость, страхование и фрахт" означает, что продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки. Продавец обязан оплатить расходы и фрахт, необходимые для доставки товара в указанный порт назначения, но риск потери или повреждения товара, как и любые дополнительные расходы, возникающие после отгрузки товара, переходят с продавца на покупателя. Однако, по условиям термина CIF на продавца возлагается также обязанность приобретения морского страхования в пользу покупателя против риска потери и повреждения товара во время перевозки. Следовательно, продавец обязан заключить договор страхования и оплатить страховые взносы. Покупатель должен принимать во внимание, что согласно условиям термина CIF, от продавца требуется обеспечение страхования лишь с минимальным покрытием. В случае, если покупатель желает иметь страхование с большим покрытием, он должен либо специально договориться об этом с продавцом, либо сам принять меры по заключению дополнительного страхования. По условиям термина CIF на продавца возлагается обязанность по таможенной очистке товара для экспорта. Данный термин может применяться только при перевозке товара морским или внутренним водным транспортом. Если стороны не собираются поставить товар через поручни судна, следует применять термин СIР.

Термин "Фрахт/перевозка оплачены до" означает, что продавец доставит товар названному им перевозчику. Кроме этого, продавец обязан оплатить расходы, связанные с перевозкой товара до названного пункта назначения. Это означает, что покупатель берет на себя все риски потери или повреждения товара, как и другие расходы после передачи товара перевозчику. Под словом "перевозчик" понимается любое лицо, которое на основании договора перевозки берет на себя обязательство обеспечить само или организовать перевозку товара по железной дороге, автомобильным, воздушным, морским и внутренним водным транспортом или комбинацией этих видов транспорта. В случае осуществления перевозки в согласованный пункт назначения несколькими перевозчиками, переход риска произойдет в момент передачи товара в попечение первого из них. По условиям термина СРТ на продавца возлагается обязанность по таможенной очистке товара для экспорта. Данный термин может применяться при перевозке товара любым видом транспорта, включая смешанные перевозки.

Термин "Фрахт/перевозка и страхование оплачены до" означает, что продавец доставит товар названному им перевозчику. Кроме этого, продавец обязан оплатить расходы, связанные с перевозкой товара до названного пункта назначения. Это означает, что покупатель берет на себя все риски и любые дополнительные расходы до доставки таким образом товара. Однако, по условиям CIP на продавца также возлагается обязанность по обеспечению страхования от рисков потери и повреждения товара во время перевозки в пользу покупателя. Следовательно, продавец заключает договор страхования и оплачивает страховые взносы. Покупатель должен принимать во внимание, что согласно условиям термина CIP от продавца требуется обеспечение страхования с минимальным покрытием. В случае, если покупатель желает иметь страхование с большим покрытием, он должен либо специально договориться об этом с продавцом, либо сам принять меры по заключению дополнительного страхования. Под словом "перевозчик" понимается любое лицо, которое на основании договора перевозки берет на себя обязательство обеспечить самому или организовать перевозку товара по железной дороге, автомобильным, воздушным, морским и внутренним водным транспортом или комбинацией этих видов транспорта. В случае осуществления перевозки в пункт назначения несколькими перевозчиками, переход риска произойдет в момент передачи товара в попечение первого перевозчика. По условиям термина СIР на продавца возлагается обязанность по таможенной очистке товара для экспорта. Данный термин может применяться при перевозке товара любым видом транспорта, включая смешанные перевозки.

Термин "Поставка до границы" означает, что продавец выполнил поставку, когда он предоставил неразгруженный товар, прошедший таможенную очистку для экспорта, но еще не для импорта на прибывшем транспортном средстве в распоряжение покупателя в названном пункте или месте на границе до поступления товара на таможенную границу сопредельной страны. Под термином "граница" понимается любая граница, включая границу страны экспорта. Поэтому, весьма важно точное определение границы путем указания на конкретный пункт или место. Однако, если стороны желают, чтобы продавец взял на себя обязанности по разгрузке товара с прибывшего транспортного средства и нес все риски и расходы за такую разгрузку, то это должно быть четко оговорено в соответствующем дополнении к договору купли-продажи. Данный термин может применяться при перевозке товара любым видом транспорта, когда товар поставляется до сухопутной границы. Если поставка будет иметь место в порту назначения, на борту судна, либо на пристани, то следует применять термины DES или DEQ.

Термин "Поставка с судна" означает, что продавец выполнил поставку, когда он предоставил не прошедший таможенную очистку для импорта товар в распоряжение покупателя на борту судна в названном порту назначения. Продавец должен нести все расходы и риски по доставке товара в названный порт назначения до момента его разгрузки. Если стороны желают, чтобы продавец взял на себя расходы и риски по выгрузке товара, должен применяться термин DEQ. Данный термин может применяться только при перевозке морским или внутренним водным транспортом или в смешанных перевозках, когда товар прибывает в порт назначения на судне.

Термин "Поставка с пристани" означает, что продавец выполнил свои обязанности по поставке, когда товар, не прошедший таможенную очистку для импорта, предоставлен в распоряжение покупателя на пристани в названном порту назначения. Продавец обязан нести все расходы и риски, связанные с транспортировкой и выгрузкой товара на пристань. Термин DEQ возлагает на покупателя обязанность таможенной очистки для импорта товара, также как и уплату налогов, пошлин и других сборов при импорте. Однако если стороны желают, чтобы продавец взял на себя все или часть расходов по импорту товара, то это должно быть четко оговорено в соответствующем дополнении к договору купли-продажи. Данный термин может применяться только при перевозке морским или внутренним водным транспортом или в смешанных перевозках, когда товар выгружается с судна на пристань в порту назначения. Однако, если стороны желают включить в обязанности продавца риски и расходы, связанные с перемещением товара с пристани в другое место (склад, терминал и т.д.) в порту, либо за пределами порта, должны быть использованы термины DDU и DDP.

Термин "Поставка без оплаты пошлины" означает, что продавец предоставит не прошедший таможенную очистку и неразгруженный с прибывшего транспортного средства товар в распоряжение покупателя в названном месте назначения. Продавец обязан нести все расходы и риски, связанные с транспортировкой товара до этого места, за исключением (если это потребуется) любых сборов, собираемых для импорта в стране назначения (под словом "сборы" здесь подразумевается ответственность и риски за проведение таможенной очистки, а также за оплату таможенных формальностей, таможенных пошлин, налогов и других сборов). Ответственность за такие сборы должен нести покупатель, также как и за другие расходы и риски, возникшие в связи с тем, что он не смог вовремя пройти таможенную очистку для импорта. Однако если стороны желают, чтобы продавец взял на себя риски и расходы по таможенной очистке, также как и часть расходов по импорту товара, то это должно быть четко оговорено в соответствующем дополнении к договору купли-продажи. Ответственность, риски и расходы за выгрузку и перегрузку товара зависят от того, под чьим контролем находится выбранное место поставки. Данный термин может применяться независимо от вида транспорта, но когда поставка осуществляется на борту судна или на пристани в порту назначения, то следует применять термины DES или DEQ.

Термин "Поставка с оплатой пошлины" означает, что продавец предоставит прошедший таможенную очистку и неразгруженный с прибывшего транспортного средства товар в распоряжение покупателя в названном месте назначения. Продавец обязан нести все расходы и риски, связанные с транспортировкой товара, включая (где это потребуется) любые сборы для импорта в страну назначения (под словом "сборы" здесь подразумевается ответственность и риски за проведение таможенной очистки, а также за оплату таможенных формальностей, таможенных пошлин, налогов и других сборов).В то время как термин EXW возлагает на продавца минимальные обязанности, термин DDP предполагает максимальные обязанности продавца. Данный термин не может применяться, если продавец прямо или косвенно не может обеспечить получение импортной лицензии. Если стороны согласились об исключении из обязательств продавца некоторых из расходов, подлежащих оплате при импорте (таких, как налог на добавленную стоимость - НДС), это должно быть четко определено в контракте купли-продажи. Если стороны желают, чтобы покупатель взял на себя все риски и расходы по импорту товара, следует применять термин DDU. Данный термин может применяться независимо от вида транспорта, но, когда поставка осуществляется на борту судна или на пристани в порту назначения, следует применять термины DES или DEQ.