пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Митний режим - це сукупність норм, встановлених законами з питань митної справи та в залежності від замовленої цілі переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення та об"єм митних процедур, які при цьому здійснюються.

Декларант самостійно обирає митний режим, в якому розміщуються товари, згідно цілі їх переміщення через митний кордон України, та згідно документів, які подаються митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення (стаття 186 Митного кодексу України). Зміна митного режиму допускається при умові виконання всіх належних процедур відносно заявленого режиму, дотримування вимог законодавства відносно тарифних та нетарифних міроприємств регулювання та надання митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів відповідних документів, які підтверджують заявлений режим.


Класифікатор митних режимів:

 • імпорт;
 • експорт;
 • транзит;
 • тимчасового ввозу (вивозу);
 • митного складу;
 • реімпорт;
 • реекспорт;
 • спеціальна митна зона;
 • магазин безмитної торгівлі;
 • переробка на митній території України;
 • переробка за межами митної території України;
 • знищення чи руйнування;
 • відмова на користь держави.


Классификатор таможенных режимов

23.04.2013

Код митного режимуНазва
10Експорт (остаточне вивезення)
11Реекспорт (крім позначеного кодом 12)
12Реекспорт продуктів переробки, одержаних з українських еквівалентних товарів, до ввезення на митну територію України іноземних товарів для переробки або до завершення операцій з переробки іноземних товарів
21Вільна митна зона (сервісного типу)
24Вільна митна зона (комерційного типу)
25Вільна митна зона (промислового типу)
31Тимчасове ввезення
32Тимчасове вивезення
40Імпорт (випуск для вільного обігу) (крім позначеного кодом 42)
41Реімпорт
42Імпорт продуктів переробки, одержаних з іноземних еквівалентних товарів, до вивезення за межі митної території України українських товарів для переробки або до завершення операцій з переробки українських товарів
51Переробка на митній території (крім позначеного кодом 52)
52Переробка на митній території (для іноземних еквівалентних товарів)
61Переробка за межами митної території (крім позначеного кодом 62)
62Переробка за межами митної території (для українських еквівалентних товарів)
72Безмитна торгівля
73Митний склад (для українських товарів)
74Митний склад (для іноземних товарів)
75Відмова на користь держави
76Знищення або руйнування
80Транзит прохідний
81Транзит внутрішній (крім позначеного кодом 82)
82Транзит внутрішній між митним органом, розташованим на території України, зайнятій сушею, та штучними островами, установками або спорудами, створеними у виключній (морській) економічній зоні України та у зворотному напрямку)


Імпорт - митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію Україну для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території і можуть використовуватися без будь-яких обмежень.

Ввезення на митну територію України в режимі імпорту передбачає:
1) надання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови ввезення товарів на митну територію України;
2) сплату митних платежів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України відповідно до законодавства України.


Реімпорт - митний режим, відповідно до якого товари, які були провезені в Україну і вивезені за межі митної території України згідно з митним режимом експорту, не пізніше визначеного терміну ввозяться на митну територію Україну для вільного обігу на цій території.

Товари можуть переміщуватися через митний кордон України в митному режимі реімпорту, якщо вони:
1) вироблені на митній території України;
2) ввозяться на митну територію України не пізніше, ніж через один рік після їх вивезення (експорту) за межі митної території України;
3) не використовувалися за межами України з метою отримання прибутку;
4) ввозяться у тому ж стані, в якому вони перебували на момент вивезення (експорту), крім змін внаслідок природного зношення або витрат при нормальних умовах транспортування і збереження, а також інших випадків, які визначаються Державною митною службою України.


Експорт - митний режим, відповідно до якого товари вивозяться за межі митної території України для вільного обігу без зобов'язання про їх повернення на цю територію та без встановлення умов їх використання за межами митної території України.

Вивезення товарів за межі митної території України в режимі експорту передбачає:
1) надання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови вивезення товарів за межі митної території України;
2) сплату митних платежів, встановлених на експорт товарів;
3) дотримання експортером вимог чинного законодавства щодо заходів нетарифного регулювання та інших обмежень.


Реекспорт - митний режим, відповідно до якого товари, які вироблені в інших країнах, не пізніше визначеного терміну з моменту їх ввезення на митну територію України вивозяться з цієї території в режимі експорту.

Товари, вироблені в інших країнах, можуть вивозитися за межі митної території України в режимі реекспорту, якщо:
1) митному органу надано дозвіл уповноваженого Кабінетом Міністрів України на реекспорт товарів;
2) товари, що реекспортуються, перебувають у тому ж стані, в якому вони перебували на момент ввезення на митну територію України, крім змін внаслідок природного зносу або втрат при нормальних умовах транспортування і зберігання;
3) товари, що реекспортуються, не використовувалися на території України з метою отримання прибутку;
4) товари, що реекспортуються, вивозяться не пізніше, ніж через один рік з дня їх ввезення на митну територію Україну.


Транзит - митний режим, відповідно до якого товари і транспортні засоби переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу без справляння податків, установлених на імпорт та експорт таких товарів, та без якого б то не було використання таких товарів і транспортних засобів на митній території України.

Товари, що переміщуються транзитом, повинні:
1) перебувати у незмінному стані, крім змін внаслідок природного зносу або втрат при нормальних умовах транспортування і зберігання;
2) не використовуватися на території України ні з якою іншою метою, крім транзиту;
3) у випадках, визначених чинним законодавством України, переміщуватися за наявності дозволу на транзит через територію Україну, яке видається відповідними уповноваженими органами;
4) у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, переміщуватися встановленими маршрутами та шляхами;
5) бути доставленими до митного органу призначення у строк, що визначається відповідно до чинних в Україні нормативів на перевезення вантажів, виходячи з виду транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту та інших умов перевезення.


Тимчасове ввезення (вивезення) - митний режим, відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію України або вивозитися за межі митної території України з умовним повним звільненням від сплати податків на умовах, визначених цим Кодексом, та обов'язкової наступної перевезенням цих товарів без будь-яких змін , крім природного зношення або втрат при нормальних умовах транспортування.

Переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) передбачає:
1) надання митному органу документів на такі товари з обгрунтуванням підстав їх тимчасового ввезення на митну територію України (вивезення за межі митної території України);
2) надання митному органу, який здійснює митне оформлення товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться), зобов'язання про їх зворотне вивезення (ввезення) у строки, що обумовлені метою тимчасового ввезення (вивезення), але не перевищують строків, встановлених цим Кодексом;
3) виконання на вимогу митного органу заходів щодо гарантування сплати митних платежів у випадках, визначених Державною митною службою України;
4) в окремих випадках, визначених чинним законодавством України, надання митному органу, який здійснює митне оформлення товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться), дозволу відповідного компетентного органу на тимчасове ввезення (вивезення) товарів.

Загальний строк тимчасового ввезення (вивезення) товарів становить один рік з дня ввезення на митну територію України (вивезення з митної території України).

З урахуванням мети ввезення (вивезення) товарів та інших обставин, строк може бути продовжений відповідним митним органом.


Митний склад - митний режим, відповідно до якого ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без стягнення митних платежів, за винятком митного збору за митне оформлення і без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень в період зберігання, а товари , які вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі митної території України.

У режим митного складу можуть поміщатися будь-які товари, за винятком товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України, а також товарів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Збереження товарів у режимі митного складу забезпечується шляхом використання спеціально призначеного та обладнаного приміщення, резервуара, майданчика і т. п. - Митного ліцензійного складу.

Митні ліцензійні склади залежно від кола осіб, які їх використовують, можуть бути:
1) відкритого типу, тобто призначені для зберігання товарів, що належать будь-яким особам;
2) закритого типу, тобто призначені для зберігання товарів, що належать власникам таких складів.


Спеціальна митна зона - це митний режим, відповідно до якого до товарів, які ввозяться на території відповідних типів спеціальних (вільних економічних) зон за межі митної території України, а також до товарів, які вивозяться з територій зазначених зон за межі митної території України, не застосовуються заходи тарифного та нетарифного регулювання.

Спеціальними митними зонами є частини території України, на яких запроваджено митний режим спеціальної митної зони. Для цілей оподаткування товари, ввезені на території спеціальних митних зон, розглядаються як знаходяться за межами митної території України.

Спеціальні митні зони створюються відповідно до чинного законодавства України про спеціальні (вільні) економічні зони шляхом прийняття окремого закону для кожної спеціальної митної зони з визначенням її статусу, території, строку, на який вона створюється, та особливостей застосування законодавства України на її території. Законом встановлюються вимоги щодо створення спеціальної митної зони, видів товарів, дозволених до ввезення у таку зону і характеру операцій, які здійснюються з товарами в межах зони. У законі також визначаються вимоги щодо організації роботи спеціальної митної зони та обов'язки органів управління зони по виконанню вимог митного законодавства під час здійснення митного контролю.


Магазин безмитної торгівлі - митний режим, відповідно до якого товари, а також супутні товарам вироби, не призначені для споживання на митній території України, знаходяться та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні, відкритих для міжнародного зв'язку, інших зонах митного контролю, певного митними органами України, без стягнення мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких товарів і без застосування заходів нетарифного регулювання.

Товари, а також супутні товарам роботи, в режимі магазину безмитної торгівлі реалізуються лише у спеціальних торговельних закладах (магазинах безмитної торгівлі).

Розташування магазинів безмитної торгівлі та умови реалізації в них товарів повинні виключати можливість безпосереднього ввезення цих товарів для споживання на митній території України.


Переробка на митній території України - митний режим, відповідно до якого ввезені на митну територію України товари, які вироблені в інших країнах, підлягають в установленому порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання, за умови вивезення за межі митної території України продуктів переробки чи обробки в відповідно до митного режиму експорту.

Ввезення та переробка на митній території України товарів, які вироблені в інших країнах, здійснюється з дозволу митного органу на основі положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України.

Дозвіл на переробку товарів на митній території України може бути скасовано митним органом, якщо його видано на підставі неповних або недостовірних даних, які мали велике значення для прийняття рішення, або у разі коли підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших актів законодавства України.

Кількість операцій щодо переробки товарів у митному режимі переробки на митній території України не обмежується.


Переробка за межами митної території України - митний режим, відповідно до якого товари, що знаходяться у вільному обігу на митній території України, вивозяться без застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання з метою їх переробки, обробки чи ремонту за межами митної території України та наступного повернення в Україну.

Вивезення товарів для переробки за межами митної території України здійснюється з дозволу митного органу.

Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України може бути анульовано митним органом у разі, якщо його видано на підставі неповних або недостовірних даних, які мали важливе значення для прийняття рішення, або якщо підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень Митного кодексу України та інших законодавчих актів України.


Знищення або руйнування - митний режим, відповідно до якого товари, ввезені на митну територію України, знищуються під митним контролем або приводяться у стан, який виключає їх використання без стягнення податків, встановлених на імпорт, а також без застосування заходів нетарифного регулювання для товарів, які знищуються або руйнуються.

Знищення або руйнування товарів допускається з письмового дозволу митного органу, яка надається за умови наявності дозволів інших державних органів, що здійснюють відповідно до їх компетенції контроль під час переміщення товарів через митний кордон України. Такий дозвіл митним органом не видається, якщо знищення товарів може завдати істотної шкоди навколишньому природному середовищу, а також в інших випадках, що визначаються Державною митною службою України спільно з іншими державними органами, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України.

Знищення або руйнування товарів здійснюється за рахунок їх власника чи іншої заінтересованої особи.

Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, мають бути поміщені у відповідний режим як товари, що ввезені на митну територію України та перебувають під митним контролем.


Відмова на користь держави - митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від товарів, які перебувають під митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимі відмови на користь держави на товари не нараховуються і не справляються митні платежі, а також не застосовуються заходи нетарифного регулювання.

Відмова від товарів на користь держави допускається з дозволу митного органу, яка видається в порядку, визначеному Державною митною службою України.

Кабінет Міністрів України визначає перелік товарів, які не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави.

Чинним законодавством встановлено особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України.

Громадяни за умови дотримання вимог законодавчих актів України можуть переміщувати через кордон України будь-які товари, крім заборонених до ввезення в Україну та вивезення з України, а також тих, щодо яких законодавством України встановлені обмеження в сфері зовнішньоекономічної діяльності.