пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Сертифікація відповідності - процедура, за допомогою якої визнаний в установчому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління навколишнім середовищем, персоналу встановленим законодавчим вимогам (Закон України "Про затвердження відповідності").

В результаті сертифікаціі виробник чи продавець отримують офіційний документ - сертифікат відповідності, який засвідчує якість та безпеку даних товарів для споживачів, який підтверджує, що продукція перевірена незалежною організацією, та було доведено її відповідність встановленим вимогам нормативних документів.


Подача та розгляд заявки на сертифікацію продукції.

Для початку робіт по сертифікації в Україні, виробник, чи уповноважена ним особа, яка може подавати заявку на сертифікацію, на основі письмово оформленої довіреності від виробника, повинен подати органу по сертифікації заявку на сертифікацію продукції.

Одночасно з заявкою до органу по сертифікації подається пакет документів на продукцію.

Орган по сертифікації проводит розгляд та аналіз заявки та наданої документації. При необхідності запитуються додаткові данні. Після цього орган по сертифікації приймає рішення по заявці.


Сертифікат відповідності можно розподілити на сертифікацію партії та серійний сертифікат.

При сертифікації партії продукції, що надійшла на територію України по певному інвойсу, сертифікат видається на певну заявлену продукцію, вказану в інвойсі. В цьому випадку в сертифікаті зазначаються розмір партії, при наявності - заводські номера сертифікованої продукції, номер інвойсу, назва та адреса заявника та виробника продукції. Строк дії сертифікату, як правило, становить 6 місяців, максимально - до одного року.

Серійний сертифікат на продукцію має строк дії 1 рік та видається на основі позитивних результатів аналізу наданої заявником документації, а також позитивних результатів сертифікаційних випробувальних зразків продукції, відібраних на виробництві виробника чи у постачальника.


Для отримання сертифікату відповідності необхідно:

 • реєстраційні документи компанії;
 • заповнена заявка;
 • контракт зі спеціфікацією;
 • опис продукції (технічна характеристика, галузь використання, зовнішній вигляд);
 • товаросупровідні документи (інвойс, накладна рахунок-фактура, CMR та ін.) - для сертифікації партії;
 • документ, підтверджуючий безпеку/якість продукції (паспорт безпеки, декларація якості виробника);
 • санітарно-епідеміологічне заключення;
 • довіреність (надсилається після отримання усіх віщезазначених пунктів).


Якщо товар вітчизняного виробництва також вимагається:

 • нормативна чи технічна документація на виготовлену продукцію (ТУ чи ГОСТ);
 • паспорт та/чи інструція з експлуатації;
 • договір оренди виробничих площ чи документ затверджуючий право власності;
 • копіі раніше отриманих сертифікатів відповідності, протоколів досліджень (при наявності);
 • СЕС на виробництво.