пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Обов'язкова сертифікація здійснюється згідно Переліку продукції, що підлягає обов"яковій сертифікації в Україні чи Технічного регламенту. Обов"якова сертифікація (підтвердження відповідності) здійснюється на відповідність вимог нормативних документів, визначених законодавчими актами України чи нормативними документами, що включені до Переліку продукції, яка підлягає обов"яковій сертифікації в Україні, що затверджен спеціальним уповноваженим органом центральної влади з підтвердженням відповідності.

Ввезення на митну територію продукції, яка підлягає обов"яковій сертифікації здійснюється згідно з "Порядком митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обовїязковій сертифікації в Україні", затвердженного Постановою КМУ від 14.05.2008 №446.


Порядок проведення сертифікації в системі УкрЦСМ в загальному випадку передбачає наступне:

  • подачу заявки на сертифікацію продукції встановленої форми (за необхідністю, в звлежності від схеми сертифікації та виду продукції, до заявки надаються нормативні документи, технічні чи експлуатаційні документи, копіїі сертифікатів та протоколів сертифікатів випробувань виробів та ії складові частини, отриманих раніше в органах з сертифікації України чи інших країн, документи про походження продукції, товаросупровідна документація, інформація про виробника продукції, заключення відповідних контролюючих органів);
  • розгляд заявки, аналіз попередньої документації та прийняття рішення по заявці;
  • відбір та ідентифікація зразків для випробувань;
  • випробування зразків;
  • обстеження, атестацію виробництва продукції, яка сертифікується, чи сертифікацію (оцінку) системи управління якістю виробництва, якщо це передбачено схемою сертифікації;
  • аналіз отриманих результатів, прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;
  • видача сертифіката відповідності, заключення ліцензійної угоди та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи;
  • визнання сертифіката відповідності, виданого закордонним органом сертифікації;
  • технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва.

Заявку на проведення сертифікації продукції УкпТЕСТ Укрметртестстандарту може подати будь-яке підприємство, будь-якої форми власності чи фізична особа. Заявником на сертифікацію серійно виготовляємої продукції може бути тільки виробник продукції як юридична особа, яка діє від свого імені чи через посередника. При цьому посередник повинен надати довіреність з визначенням конкретних видів робіт, які довіряє йому виробник, а також затвердження виробника про взяття на себе тих самих зобов"язень, що й заявник.